Skip to content

Medlems nytHermed en opdatering af arbejdet med at reparere diget efter stormfloden.Arbejdet med at få lavet en vej foran diget er langt fremme . Det der mangler tror jeg vil gå
hurtigt, der skal ikke bruges så meget fyld på denne strækning.
Flere af de største huller i diget er repareret med ler og jord. Vi har fået en meget stor
mængde jord kørt til. Jeg tror det er nok til at reparere resten af diget.
Arbejdet fortsætter straks efter nytår, med håb om lidt mindre regn. Da det indtil nu har
gjort arbejdet meget besværligt.
Den 22/12 Svend Michelsen .


Orientering fra digelaget.

Opdateret den 06-11-2023

Reetableringen af kystsikringen med store sten for at beskytte diget mod bølger er næsten færdig ,så godt som det har været muligt.

Alt opskyllet sand sten og grus er skrabet sammen for at kunne bruges som fyld .

Det næste er at få lavet vejen foran diget så alle hullerne i diget kan blive repareret. Så håbet er nogenlunde godt vejr og ikke alt for megen regn.

På digelagets vegne : Svend Michelsen.


Orientering fra Digelaget

Stormfloden 19/20 okt. 2023

Vi har fået meget omfattende skader på diget og kystsikringen.

Arbejdet på genopretningen er gået i gang. Det vigtigste er at stensikringen, der virker som bølgebryder kommer på plads. Herefter tages der fat på at genskabe vejen foran diget, som er totalt ødelagt. Hertil kan bruges meget af det aflejrede materiale. Når vejen er farbar fortsættes arbejdet på at reparere hullerne i diget.

Arealet foran diget ud for sommerhusene har også lidt store skader. Det er næsten halveret i størrelse. Udbedringen på denne strækning kræver mere planlægning i samarbejde med kommunen. Kommunen står for genetableringen af udløbet fra landkanalen.

Det er et meget omfattende arbejde vi er startet på. Det vil tage tid og blive meget dyrt. Vi undersøger mulighederne for tilskud, fondsmidler osv. Foruden den kassebeholdning vi har.

Så håbet for denne vinter er, at vi ikke for højvande.

Svend Michelsen

Med venlig hilsen

Hanne Kryhlmand