Skip to content

Grundejerforeningen Skovmose

Velkommen til Grundejerforening Skovmose’s hjemmeside.

_______________________________________________________________________________________

Nyt revideret regnskab for 2019. Regnskabet skal først godkendes på den årlige generalforsamling, se under fanebladet regnskaber.

På grund af Coronakrisen aflyser bestyrelsen den ordinære generalforsamling, der skulle have været afholdt lørdag, den 20. juni 2020. Generalforsamling vil blive afholdt på et senere tidspunkt, når sundhedsmyndighederne igen tillader, at vi kan samles. Indkaldelse vil blive bekendtgjort på foreningens hjemmeside med 14 dages varsel.

Bestyrelsen