Skip to content

Grundejerforeningen Skovmose

Velkommen til Grundejerforening Skovmose’s hjemmeside.

Nyt revideret regnskab for indkomståret 2018, se under fanebladet ”Regnskaber”

Husk generalforsamlingen den 15.6.2019 kl. 13.00  på Skovby Kro