Skip to content

Grundejerforeningen Skovmose

Velkommen til Grundejerforening Skovmose’s hjemmeside..

Nyt referat og formandens beretning fra generalforsamlingen den 19.6.2021, se under fanebladet generalforsamling.

Ny opdateret liste over bestyrelsen, se under fanebladet bestyrelse.