Skip to content

Kontingent

Ændring af kontingent opkrævning Sønderborg Kommune har tidligere opkrævet det ordinære kontingent til foreningen via ejendomsskatten. Kommunen har imidlertid opsagt denne aftale. Derfor har vi indgået en aftale med Sydals Øst Vandforsyning om opkrævning af det fremtidige kontingent. Sydals Øst Vandforsyning udsender primo marts opkrævning af grundejerforeningens kontingent sammen med afregningen af vand. Ubebyggede grunde, som endnu ikke er tilsluttet vandværket, opkræves manuelt. ……