Skip to content

Kategori: H&G Skovmose

Samarbejds møde

HG samarbejdsmøde, mandag den 25.06.2018 i vandværkets bygninger Skovby
Tilstede: Ejvind Thorstensen, Allan Gellert, Eigil Lauridsen, Henning Jepsen, Ole
Johannsen, Niels Skyldvad og Susanne Brinck
Ordstyrer: Ejvind Thorstensen

 1. kommentar til sidste referat.
  Opdatering af fælleslisten – der sendes OK til Eigil, så listen er ajour.
  Egemose: Eigil Lauridsen
  Birkemose: Ejvind Thorstensen
  Rønnemose: Susanne Brinck
  Lærkemose: Niels Skyldvad
  Fyremose: Ole Johannsen
  Skovmose: Henning Jepsen
  Skovmose, Kasserer: Allan Gellert
  Jf. punkt 7. Samkørselsplan af byplansvedtægter havde Ejvind ikke fået
  med.
  Jf. punkt 8. Eigil laver en ren HG liste
 2. H og G fremtid
  REFOK døde og så blev der oprettet vedtægter for fælles HG – dette så
  vedtægterne er ens, hvilket gør os stærkere i forhold til kommunen, og det
  var alle enige om.
  Alle kan fremsætte forslag til drøftelse i HG.
  Hvis der i HG er enighed om ting, som koster penge, vender vi tilbage, efter
  drøftelse i hver mose
  Der er enighed om, at det er nødvendigt med deadlines for tilbagemelding
  til HG fra gang til gang fra moserne, og at disse overholdes
  Det eneste man ikke samarbejder om, er græsslåning af Skovmosevej, som
  kommunen tidl. Har slået.
 3. Den 3. badebro. Birkemose er med på omkostninger – Henning får
  fremskaffet tal på disse. Badebro har dermed 5 års horisont.
 4. Skilte vedr. fiskeforbud faldt til jorden
 5. Asfaltfordelingsnøglen – 578 – 8% Henning sender ny fordeling til Grethe
  Carlsen – Sønderborg Kommune opdelt i 4 stikveje med hver sin fordeling
  Der er stor slitage, når de tunge biler kører på vejen og ind ad stikvejene
 6. Byplansvedtægter. Svar fra kommunen er givet videre. Vi ønsker, at der
  tages det bedste fra hver af de 3 lokalplaner. Henning arbejder videre med
  denne sag.
 7. Der skal søges om blå flag strand. Blå strand betyder, at der sker en
  rensning af stranden 2 gange årligt. Argumentation for dette er, at
  kommunen vil fremstå som turistkommune, og her bidrages med 729
  grundejere, hvoraf mange udlejer til turister og dermed er området af
  væsentlig betydning for kommunens fremtoning.
 8. Evt. Vandløbssagen blev drøftet, og der kan nu afventes på svar vedr. de
  fremsendte klager. Fordelingskortet er det væsentligste punkt efter L69 er
  lavet af kommunen.