Skip to content

Indkaldelse til Generalforsamling

Sønderborg 18. marts 2019
Grundejerforeningen Skovmose
Generalforsamling lørdag 15. juni 2019 kl. 13.00 på Skovby Kro
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed ved formand Henning Jepsen
 3. Kasserer Allan Gellert fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Valg af bestyrelse i 2 år og suppleanter i 1 år ifølge § 8:
  Henning Jepsen………………………………………………………….villig til genvalg
  Tage Christensen………………………………………………………..villig til genvalg
  Bestyrelsessuppleant (1) Chr. Andersen……………………..villig til genvalg
  Bestyrelsessuppleant (2) Leif Louring Andersen………….modtager ikke genvalg
 5. Valg af revisor i 2 år og revisorsuppleant i 1 år ifølge § 11:
  Revisor (2) Kirsten Johanning……………………………………..villig til genvalg
  Revisorsuppleant: Ole Strøm………………………………………villig til genvalg
 6. Indkomne forslag (forslag skal indsendes skriftlig til Henning Jepsen, mail:
  Henning.jepsen@outlook.com senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
 7. Kassereren fremlægger budget for 2019/kontingent for 2020
 8. Fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år
 9. Eventuelt
  På bestyrelsens vegne,
  Henning Jepsen, formand
Published inGeneralforsamliger