Skip to content

Forslag 2 til Generalforsamling i H & G

Forslag 2
Fra: Aage Petersen aageoghelga@gmail.com
Sendt: 25. februar 2019 10:59
Til: henning.jepsen@outlook.com
Emne: Forslag til generalforsamling i Digelaget
Prioritet: Høj
Mojn Henning
Jeg skriver til dig, jeg kan ikke finde ud af Svend s mail adr., håber det er OK.
sønderborg den 25.02 2019
Forslag til Generalforsamlingen den 19, marts 2019
Stormen i vinterens løb har været meget hård ved “fordiget”, ved stranden, ud for
sommerhusområdet. Skovmose
Jeg vil derfor foreslå at der bliver kørt materiale op i diget, som det tidligere er gjort ved
Strandrensningen
Med venlig hilsen
Medlem af bestyrelsen i Rønnemose
Aage Petersen
Med venlig hilsen/mit freundlichen Grüßen
Aage Petersen

Published inGeneralforsamliger