Betalingsbetingelser:  Ved manglende betaling vil der på pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 i henhold til renteloven. Såfremt beløbet inkl. gebyr herefter ikke indbetales, vil beløbet uden yderligere varsel blive overdraget til retslig inkasso.