General forsamling

Ændringsforslag fra bestyrelsen vedr. vedtægt § 12 stk. C

Grundejere af ubebyggede grunde i seneste udstykning, området der omfattes af lokalplan L 24.

Her skal der slås græs og anden vegetation på ubebyggede grunde fra 1. maj efter behov, indtil risikoen for ukrudtsfrø er overstået.  Herefter minimum hver 4. uge i perioden indtil 1. oktober. For at undgå frøspredning af ukrudt skal det evt. foregå oftere, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt. Såfremt dette ikke sker, bliver arbejdet udført på bestyrelsens foranledning for grundejers regning.

V h

Henning