Grundejerforeningen Skovmose Forside

Avis udklip fra JV marts 2017, se under fanebladet Vandløbssagen 

HUSK

Generalforsamling i Lysabild – Skovby Landvindingslag den 14. marts 2017 kl. 19.00 på Skovby Kro,

Mød op og gør din indflydelse gældende.