Grundejerforeningen Skovmose Forside

Opkrævning til Lysabild – Skovby Landvindingslag, se under samme faneblad 
Referat fra Generalforsamlingen i Lysabild-Skovby Landvindingslag, se under fanebladet Lysabild-Skovby Landvindingslag 
HUSK GENERALFORSAMLINGEN DEN 16.6.2018 KL. 13.00 PÅ SKOVBY KRO
Nyt vedr. afgørelsen i sag om anmodning om genoptagelse af Miljø- og Fødevareklage-nævnets i sag om Sønderborg Kommunens tilladelse til omlægning af det offentlige rørlagte vandløb L69, se under fanebladet: LYSABILD-SKOVBY LANDVINDINGSLAG og herefter under Natur og Miljøklagenævn.
Nyt referat fra Samarbejdsmøde  i H&G den 13.3.18 på Skovby Vandværk, se under fanebladet H&G
Nyt regnskab for 2017 fra H&G, se under fanebladet H&G