Grundejerforeningen Skovmose Forside

Nyt revideret regnskab for 2017, se under fanebladet regnskab. 
Indkaldelse til generalforsamling den 16.06.2018 kl. 13.00 på Skovby Kro, se under fanebladet Generalforsamling.
Revideret regnskab for 2017 udlægges på hjemmesiden efter den 6.6.2018
Badebroerne opsættes på fredag den 25.05.2018